Home Medewerkers
Medewerkers/ beloningsbeleid
 
 

 

Anneke Veldhuizen 

- Hypotheek/financieel adviseur  

 -Verzekeringsadviseur

- Algemeen directeur

- Dit e-mail adres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

Casper van Soolingen

 

Commercieel Allround medewerker 

 

Dit e-mail adres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.  

 

Beleid beheerst belonen

 

Wij en de wetgever hechten groot belang aan een beheerst beloningsbeleid bij financiële ondernemingen. Het beleid dient erop te zijn gericht om de risico’s op onzorgvuldige behandeling van consumenten door de financiële onderneming tegen te gaan. Het spreekt voor zich dat wij dit belang onderschrijven en de nodige maatregelen en procedures hebben getroffen om dit te waarborgen.

 

Wij mogen u adviseren in en bemiddelen bij de volgende (financiële) diensten: hypotheekadvies- en bemiddeling, schadeverzekeringen (particulier- en zakelijk), levensverzekeringen en overlijdensrisicoverzekering. 

 

De beloning voor onze dienstverlening is afhankelijk van het soort product. Voor hypotheken, inkomensverzekeringen vermogen, overlijdensrisico- en uitvaartverzekeringen en deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen wordt de beloning altijd direct bij u in rekening gebracht. Wij werken op basis van een uurtarief of een vooraf met u overeengekomen bedrag. Voordat wij met onze dienstverlening beginnen maken wij een inschatting van onze werkzaamheden en komen wij onze beloning overeen met u. Bij deze beloning wordt altijd een onderscheid gemaakt naar onze kosten voor het advies en bemiddelingswerkzaamheden. Als blijkt dat het niet zinvol is om een product te sluiten, ontvangen wij alleen onze adviesvergoeding. Doordat onze beloning transparant is en niet afhankelijk is van eventuele bemiddeling, is er geen risico op onzorgvuldige behandeling van klanten. Als wij voor deze producten doorlopende dienstverlening leveren, dan geschiedt dit altijd op basis van een abonnement. De beloning voor de overige financiële diensten geschiedt op basis van doorlopende provisie en in sommige gevallen afsluitprovisie. Als u hierom verzoekt, maken wij deze provisie bekend. De provisie is altijd afhankelijk van het afsluiten van een financieel product. Hier zit dus per definitie het risico van productsturing in, omdat wij pas beloond worden als wij daadwerkelijk in een financieel product bemiddelen. Wij proberen dit risico te voorkomen door duidelijke afspraken te maken met onze medewerkers en de focus van onze onderneming te richten op de lange termijnrelatie met klanten. In een dergelijke lange termijnrelatie is geen plaats voor snel gewin door middel van productsturing. Daarnaast hebben onze medewerkers de eed of belofte ondertekend, waarin zij verklaren het belang van de klant op de lange termijn als uitgangspunt voor hun handelen te hanteren. Wij controleren door middel van ons vier-ogenprincipe en periodieke steekproeven of onze medewerkers zich hieraan houden.

 

Beloningsbeleid medewerkers: De beloning van onze medewerkers en overige natuurlijke personen die onder onze verantwoordelijkheid financiële diensten verrichten bestaat uit de volgende beloningscomponenten:

 

 Vast salaris

 

 Indien de bedrijfsresultaten die toelaten een 13e maand

 

Het jaarlijks namens de onderneming werkzame personen aan uitgekeerde bedrag aan variabele beloningen bedraagt € 0,00